Friday, 6 January 2012

GURU PSV YANG BERKESAN

Seorang guru PSV tidak semestinya seorang pelukis. Seorang pelukis tidak semestinya dapat menjadi guru PSV yang baik. Bagaimana pun seorang guru PSV yang juga seorang plukis akan dapat menjadi seorang guru PSV yang lebih berkesan. Oleh itu guru PSV seharusnya mempunyai kemahiran dalam bidang yang hendak diajar.

Seramai 30 orang guru Pendidikan Seni Visual dari sekolah seni, sekolah menengah dan sekolah rendah telah berada di AnCasa Resort & Spa Port Dickson pada 21 hingga 25 November untuk mengikuti Kursus Seni Halus anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. 


Peserta kursus bersama penyelaras, 
jurulatih dan fasilitator

Mereka telah mengikuti kursus  lukisan, catan cat air dan cetakan lino secara teori dan amali bagi mempertingkatkan kemahiran sebagai nilai tambah untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kursus ini telah dikendalikan oleh tiga orang jurulatih iaitu Salleh Baba (lukisan), Salleh Ismail (catan cat air) dan Pn. Noraini (cetakan lino).

 Menyediakan blok cetakan lino Mencetak warta pertama

 Catan cat air

Latihan catan cat air

No comments:

Post a Comment