Friday, 5 April 2013

GABUNGAN TEKNIK DALAM AKTIVITI MENGGAMBAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mengandungi empat bidang  yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, dan mengenal kraf tradisional. 

Bidang menggambar mengandungi beberapa teknik seperti lukisan, catan, kolaj, percikan, cetakan, gosokan, capan, tiupan dan stensilan. Di tahap dua sekolah rendah guru  boleh merancang aktiviti yang melibatkan gabungan dua atau tiga teknik dalam satu karya. Ini dapat mempertingkatkan imaginasi dan kereativiti murid melalui eksplorasi dan eksperimentasi media dan teknik.  

KARYA MENGGAMBAR DENGAN GABUNGAN TEKNIKMohd. Nazri Rozali, teknik gurisan, 
kolaj dan gosokan


Roslina Ahmad, teknik mozek, 
lukisan dan perckan


Rahimi Abd. Rahim Alyobi, teknik kolaj, 
percikan, lukisan, gosokan dan catan 


Noor Kalbee Hassan, teknik montaj, 
mozek, gosokan dan lukisan


Sharifah Hasni Syed Idris, teknik lukisan, 
kolaj dan capan


Lui Poh Ean, teknik montaj, 
resis dan catan


Faridah Kassim, teknik kolaj dan percikan


Rus Anita Mohd. Yunus, teknik 
gurisan, mozek dan kolaj


Salmirawati Che Embi, teknik catan,
kolaj dan montaj


Siti Zuyah Abd. Hamid, teknik 
montaj, percikan dan catan


Fazilah Shamsudin, teknik kolaj 
dan gosokan 

No comments:

Post a Comment