Tuesday, 12 May 2015

APLIKASI GARISAN DALAM KARYA VISUAL

Garisan adalah elemen  paling asas daripada enam unsur seni yang terkandung dalam komponan Bahasa Seni Visual atau Asas Seni Reka. Kesan garisan dapat dihasilkan dengan menggunakan pelbagai media secara menggerakkan media dari satu titik permulaan kesatu arah atau merentasi sesuatu kawasan. Garisan terdapat ada objek alam dan juga dalam karya seni sama ada berbentuk 2D atau 3D. 


Garisan mempunyai pelbagai jenis dan karakter yang dapat dilihat pada sifat-sifat fizikalnya seperti garisan kasar, halus, bengkang bengkuk, tebal, bergerigi, putus-putus dan sebagainya.
Kedudukan arah garisan dan karakternya dapat menimbulkan kesan tertentu yang boleh memberi makna dan pernyataan ekspresi.  

Aplikasi  garisan dalam rekaan karya seni dapat  berfungsi memperjelaskan pelbagai elemen dan prinsip seni yang terkandung dalam Bahasa Seni Visual. Diantaranya,  penggunaan garisan dapat menghasilkan rupa, perspektif, bentuk, jalinan, ruang, motif corak, nilai ton, pergerakan, kontra dan sebagainya.


APLIKASI GARISAN DALAM KARYA

 Alif Naqqiudin (IKN 2013)

  Alif Naqqiudin (IKN 2013)

 Amin (IKN 2013)

 Intan Munirah (IKN 2013)

 Intan Munifah (IKN 2013)

 Nor Fazila (IKN 2013)

 Normadihah (IKN 2013)

 Norsyafikah (IKN 2013)

 Salmansah (IKN 2013)

 Shah Rieyza  (IKN 2013)

 Siti Nor Aqilah (IKN 2013)

 Siti Nor Azlina (IKN 2013)

 Siti Nor Halida (IKN 2013)

 Siti Zaharah (IKN 2013)

Syuhada (IKN 2013)

 Muhamad Zulhamizan Amin (IKN 2014)

 Muhamad Ridzuan Ibrahim (IKN 2014)

 Nashatul Azzua Muhd. Subri (IKN 2014)

 Nur Anira Afifah Yusra (IKN 2014)

 Sazrin Mohamad (IKN 2014)

 Siti Nabilah Zahari (IKN 2014)

Suzy Simin (IKN 2014)


1 comment: