Saturday, 7 January 2012

CETAKAN LINO DARI TAMAN BALI

Semasa merakam keindahan Taman Bali dengan media cat air, guru-guru PSV yang mengikuti kursus Seni Halus di AnCasa Resort & Spa, Port Dickson juga dapat melakar idea  untuk bengkel cetakan yag akan diadakan pada hari berikutnya. Dilihat pada  karya yang dihasilkan, mereka lebih tertarik kepada unsur-unsur flora yang terdapat di Taman Bali sebagai ekspresi diri yang telah diinterpretasikan melalui karya cetakan lino. 

SEBAHAGIAN KARYA CETAKAN LINO DALAM BENGKEL SEHARI

No comments:

Post a Comment